качествен ремонт на покриви във враца

ремонт на покриви враца

В течение на своята работа той твърдял, че може да извършва всякакви операции, от отстраняване на катаракт до отворена сърдечна хирургия. Чапман вярвал, че той и духът на Ланг са в състояние да вършат тази работа, защото въздействат на етерното тяло – енергийно поле, за което се счита, че съществува като двойник на физическото тяло ремонт на покриви враца.

Ето няколко цитата, описващи неговата работа ремонт на покриви враца: ,,[Чапман] манипулира чрез невидими хирургически инструменти… [той] щрака с пръсти по време на „операцията“ твърдейки, че с този жест дава знак на духовните си асистенти за необходимия инструмент… Чапман каза, че целта на завръщането на духа на д-р Ланг е „не само да лекува болните, а и да докосне душите и да ни даде ново, убедително прозрение и разбиране за духовната реалност, която ни заобикаля!.

Убедена съм, че последното твърдение е част от същността на лечителската дейност на съществата, които ни помагат чрез Жоао и другите медиуми, както и главното, което исках да подчертая, споделяйки този донякъде исторически преглед. Част от собственото ми духовно изцеление, като резултат от първите ми посещения в Каза де Дом Инасио, беше по-дълбоката ми вяра във вечната природа на всеки човешки дух. Това виждане, основано на преживяванията ми в Каза, беше дълбока утеха за мен ремонт на покриви враца. Преди първото ми идване в Каза, аз си мислех, че когато напуснем този свят, просто се сливаме със Светлината, губейки всякакво усещане за индивидуалност и съзнание. И въпреки че си представях това сливане като блаженство, все пак кой точно щеше да изпита блаженството, ако индивидуалното съзнание си е отишло?

След като имам личен опит със съществата от Каза и тяхната работа, вече усещам, че някаква есенция на индивидуалността продължава да съществува – макар и без физическо тяло – след преселването ремонт на покриви враца в света на духовете. Вярвам, че утехата, която носи на мен (а и на мнозина други) осъзнаването, или поне силното усещане, на тази реалност, ни позволява да приемем идеята, че някой ден бихме могли да напуснем това тяло с по-малко страх. Уникалният ни дух няма бъде унищожен, а ще продължи напред, навярно дори избирайки да помага и упътва онези, които все още са на Земята, както правят съществата в Каза ремонт на покриви враца.