089 617 23 63

 

Ремонт на покриви

Качествен ремонт на покрив от съвестен ръководител на бригада за ремонт на покриви

Този текст достига до вас, благодарение на финансиране от г-н Боян Мирчев, един достоен човек и християнин

 

Духовното изцеление и чудесата

Не съществуват структури, които да не могат да бъдат заместени или реорганизирани от Любовта. Иначе, как биха били възможни чудесата? Как би била възможна свободата на душата?“

Гленда Трийн, Любов безкрай

Струва ми се, че най-дълбокият, а същевременно и най-прост урок, който съм научила за всичките ми години в Каза де Дом Инасио, е, че Любовта е изворът на всяко истинско изцеление. На човешко равнище това е любовта към себе си, или себе-приемането. Ала истинската любов към себе си ни свързва с Великата Любов на нашия Създател, на самото Първично Начало.

Един ден, докато бях в Каза, придружих една от жените в групата ми на срещата й с невидимия лечител, за да й превеждам. Тя бе тежко болна и щеше да заминава за Щатите на следващия ден след прекараните две седмици на сеанси в Каза. Тя попита духа какво би могла да направи след завръщането си у дома, за да удължи и поддържа процеса на своето изцеление. Духът й отговори с една-единствена дума: „Люби“ ремонт на покриви в цяла България.

Ако аз – и всички ние – бихме разбрали това послание в неговата пълнота, нямаше да е нужно изобщо да пиша тази книга, нито да пътуваме до Каза или да ходим по разни доктори и лечители. Всъщност, човечеството би могло – надявам се, скоро – да стигне до това ниво на разбиране, след което няма да има вече никакви болести. И все пак, докато стигнем до това положение – да обичаме постоянно и безусловно – пред нас има най-различни пътища за усъвършенстване в посока на истинското лечение и живота, проникнат от Любов. Вече разгледахме ролята на ума, чувствата, емоциите и общността ремонт на покриви. В тази глава ще изследвам ролята на духа и енергията в лечението, както и кое е онова, което ни прави по-достъпни за така наречените чудеса.

Но нека първо погледнем на себе си като на енергийно тяло. Всичко във Вселената е проявление на енергията и всяка форма трепти със своята честота. Колкото по-бавни са трептенията, толкова по-плътна е материята; колкото по-бързи са трептенията, толкова материята е по-разредена.

ремонт на покриви

покрив
покриви

В човешкото енергийно тяло енергията обикновено тече естествено по разните вериги и канали, изучени и картографирани в дълбочина от китайската медицина и други древни учения. Ако ремонт на покриви блокираме естествения енергиен поток, потискайки или подхранвайки твърде дълго различни чувства и негативни мисловни модели, можем да навредим на здравето си. Освен това отслабваме потока от енергия и понижаваме общото си вибрационно ниво, като по този начин ставаме по-податливи на заболявания.

Някои от четящите тези редове може и да решат, че не са наясно какво имам предвид под „повишаване и понижаване на вибрациите“. Но аз съм убедена, че всички сме преживели това. Когато се товарим с твърде много отрицателни мисли и чувства на безпомощност и безнадеждност, тогава чувстваме някаква тежест, бреме. Щом се освободим от застоялите чувства – или просто сме обгърнати от любов и радост – се чувстваме много по-леки. Това е промяна във вибрациите, а не само в настроението.

Каролайн Мис пише: „Енергията е от съществено значение за лекуването и поддържането на здравето“. Тя отбелязва, че когато хората се чувстват лишени от енергия, особено в резултат на подхранвани отрицателни мисловни нагласи, те не само страдат от ниско самочувствие, но е възможно и да изтощят енергията на своето тяло и да отслабят здравето си като цяло.

Тези размисли на Мис имат отношение и към темата за повишаване и понижаване на вибрациите. Затова част от нашата лична отговорност към собственото ни благополучие е да заменим изтощаващите нагласи с такива, които ни зареждат с енергия; да поддържаме емоционалното си тяло леко и необременено чрез ремонт на покриви осъзнаване и освобождаване от миналото, а самите ние да ставаме все по-силни, като редовно практикуваме някакъв вид зареждане с енергия. Описала съм много такива упражнения за натрупване на енергия, както в Завръщането на Духа, така и в Сезонът на орлите, но все пак сега ще ви дам един пример.

покрив
покрив

Просто седнете или се изправете в удобна, отпусната поза, при която и двата крака стъпват върху пода – или на земята, ако изпълнявате упражнението навън. Дишайте през носа, ако ви е възможно. При вдишване си представете или почувствайте как теглите енергия от земята, издърпвате я нагоре през краката и цялото тяло, ремонт на покриви чак до върха на темето. При издишване, изпратете енергията към корема си, точно под пъпа, и започнете да изпълвате корема си с тази енергия, сякаш той е купа, създадена за съхранение на енергия – какъвто всъщност си е. Ако това ви помага, можете да си представите енергията на земята като поток течна светлина в какъвто цвят предпочитате, а щом я насочите към корема си, вижте как купата бавно се пълни с тази течност. С всяко следващо ремонт на покриви вдишване и издишване купата се пълни все повече, докато накрая – обикновено след около осем вдишвания – се напълни догоре. После си починете и почувствайте току-що заредения си запас от налична енергия.

В книгата на Гленда Грийн, Любов безкрай, Исус й дава друго едно упражнение за зареждане с енергия. ,,… съзерцавай слънцето сутрин и вечер, защото съзерцаването на слънцето може действително да настрои физическото, етерното и духовното ти сърце в хармонично съзвучие, което ще привлече към тебе всичко необходимо и ще усъвършенства вече ремонт на покриви придобитото. С това ще внесеш подобрение във всичко преживяно през деня, както и в енергията, храненето и съня си„.

Той дава и следния съвет: „Винаги приемай всичко с любов, защото любовта направлява храната как да укрепва тялото. Благославяй храната и благодари на онези, които ти я дават и които са я приготвили. Любовта ти ще се настрои на енергийната честота, зададена на тялото от сърцето ти, и правилно ще насочи тялото как да използва хранителните вещества. За по-добро хранене, укрепи сърцето си. Едно силно сърце настройва тялото на по-висока честота и установява режим на по-слабо съпротивление ремонт на покриви за оползотворяването на енергията, който е не само по-ефективен, но и с повече възможности за преработка и синтез на витамини и минерали“.

ремонт на покриви

майстор за ремонт на покрив
качествен ремонт на покрив

Тази, както и други практики за зареждане с енергия, могат не само да повдигнат нашите вибрации и да ни изпълнят с повече енергия за поддържане на здравето, за изцеление или за каквото пожелаем да я използваме, но могат и да повишат нашата увереност, че ние управляваме собствения си живот, а не сме само „жертви на обстоятелствата“. Ала само практикуването на акумулиращи енергия упражнения не ще ни предпази от загуба на енергия, ако през останалото време поддържаме убеждението си, че не сме способни на нищо, ако сами се обиждаме по най-различни начини, или пък позволяваме другите да ни малтретират, или пък се вкопчваме в емоционални енергии, които трябва да освободим. Здравето и изцелението – ремонт на покриви както и самият живот – са холистични по своето естество, в смисъл че трябва да подхождаме към тях от различни ъгли, докато стигнем до точката на тоталната любов към себе си и постоянното Божествено единение с най-висшата Любов – с Бога. След това съществуват само тази Любов и пълнотата.

Ала, докато стигнем до тази точка, можем да продължим да белим пластовете на лука, които ограбват нашата енергия и здраве.

Понякога хората със здравословни проблеми опитват най-разнообразни терапии, но откриват, че в състоянието им има твърде малко или никакво подобрение. В такива случаи е важно да се провери за възможността на някакво ниво те да имат необходимост от тази болест, за да ги научи на нещо, което още не са разбрали, или пък в действителност те самите да възпрепятстват своето лечение. Причините да правят последното може да са различни за всеки човек, но най-общо могат да бъдат разпределени в няколко категории.

Една от тях е следната: на някакво равнище се страхуваме от мисълта, че ще бъдем здрави. Това може да е просто старият „страх от непознатото“, който отново надига глава. И въпреки че не е приятно да си болен, ако сме боледували продължително, болестното състояние ни става близко и познато, а доброто здраве – ремонт на покриви по-необичайно за нас, поради което, в някаква степен, и непознато. Затова е добре да проверим дали пък това не е нашият случай, а после да започнем да се освобождаваме от този страх и да си поставяме положителни цели за това, което бихме искали да постигнем, след като си възвърнем здравето.

ремонт на покрив
ремонт на покрив

Друга категория е привързаността към нещо от миналото – вероятно на емоционално ниво – от което трябва да се освободим, ремонт на покриви за да можем отново да постигнем баланс. Помолете интуицията, сърцето и тялото си да ви проговорят и да разкрият дали това е вашият случай; ако това е така, попитайте ги от какво трябва да се освободите. Ако не сте в състояние сами да стигнете до отговора, обърнете се към някого за помощ – добър психотерапевт, приятел с интуитивни способности и т.н. Веднъж щом откриете от какво трябва да се освободите, вижте каква реалност сте ремонт на покриви изградили около тази емоционална болка.

Например, да кажем, че някой ваш близък в миналото е сторил нещо, причинило ви голяма болка. Чувствате се предадени, наранени, ядосани или всички тези неща едновременно. В продължение на много години, вместо да се освободите от тези чувства, вие сте подхранвали това недоволство и навярно дори сте си изградили мрежа от поддръжници на този гняв към човека, когото считате за причинител на вашата болка. Хората в този социален кръг ви съжаляват, ядосват се на „този глупак“, помагат ви да се чувствате в правото си да изпитвате гняв и болка, и пр.

Тази групичка от един (вие и вашата личност) или от мнозина е създала късче „реалност“ – и ако се освободите от тази реалност, ако я оставите да си отиде и ремонт на покриви простите, това ще преобърне взаимоотношенията ви със себе си и с околните. Но наистина трябва да се освободим и да простим, ако искаме да преживеем истинско изцеление.

Една трета категория на причините, възпрепятстващи излекуването ни, има отношение към баланса на енергиите в нашите взаимоотношения. Навярно ни се струва, че единствено в състояние на влошено здраве ни се удава да привлечем вниманието и грижите на околните, от които имаме нужда. Този модел, между другото, често възприемаме още в детството, сред семейството, от което произхождаме. Навярно болестта е начин, по който фино и потайно контролираме околните. Можете ли да се научите ремонт на покриви по-директно да изразявате своите чувства, желания и нужди, приемайки, че в определен момент другият може да отвърне на очакванията ви, но може и да не го направи?

Или навярно промяната в енергийния баланс, от която най-много се страхувате, е между вас и вас самите. Ако можете да се освободите от болестта си – което само по себе си е силна постъпка – тогава колко силни бихте могли да бъдете в други сфери на живота си? Можете ли да свикнете да гледате на ремонт на покриви себе си като на силна личност? Това радва ли ви, или ви натоварва? Плаши ли ви, и ако да – с какво?

В много общества и култури жените донякъде се страхуват да бъдат толкова силни и властни заради социалните условности. Всъщност много жени изпадат в паника само при думата „власт“, разбирайки го само в парадигмата на „власт над околните“ или на злоупотреба с властта. Много от жените се страхуват, че няма да могат да си намерят мъж, който да ги приеме толкова възхитително силни и властни, колкото биха могли да бъдат. Други се опасяват, че ще бъдат отхвърлени от приятелите си поради завист или страх, ако наистина проявят цялата си същност. За съжаление, в действителност това често се случва, но кое си струва повече: да сме ремонт на покриви принудени да си намерим нови приятели и евентуално да останем сами, докато успеем да го постигнем, или да си налагаме да бъдем слаби и болни, отричайки силата и дарбите, дадени ни от Бога? От страх много жени често прикриват и задушават собствените си сили, които се гърчат вътре в тях и предизвикват болести, или пък излизат навън под формата на фина манипулация над околните ремонт на покриви.

ремонт на покриви
ремонт на покриви

Вярвам, че нашата култура се променя и че вече имаме по-голямо уважение към женското и жените като цяло, отколкото преди тридесет години. И все пак има какво още да се желае в тази насока. Но всеки от нас трябва ремонт на покриви да започне от себе си, а не да чакаме някакъв неопределен момент в бъдещето, когато ще е „безопасно“ да бъдем такива, каквито сме.

Това е вярно за всички нас. Мъжете също могат да имат страхове по отношение на своите сили и баланса на енергията в техните взаимоотношения. Те изглежда повече се притесняват да проявяват силата на своята женска, интуитивна природа, отколкото да бъдат силни по други начини – отново заради вековните обществени условности в западната култура. Някои ремонт на покриви биха нарекли тази по-мека енергия „енергия на сърцето“. Струва ми се, че мъжете от нашата култура са по-предразположени към сърдечен удар поради страха си да проявят силата на сърцето. Но, стъпка по стъпка, всеки може да промени към по-добро всичко онова, което се нуждае от промяна вътре в нас, като с това докосне колективното съзнание по позитивен начин и подкрепи другите в техния път на изцеление и израстване.

Всеки един от нас има енергийно тяло. Можем  ремонт на покриви да блокираме, повишим или понижим цялостната си енергия, т.е. вибрационна честота. Колкото по-високо и по-мощно е нашето енергийно ниво, толкова сме по-здрави. Съществува неограничено количество достъпна за нас енергия. Необходимо е само да станем ловци на енергия и да я натрупваме в себе си.

Един специален вид сила е онова, което наричаме „воля“ и което всеки от ремонт на покриви нас притежава. Аз виждам волята като аспект на духовната ни същност. Волята е нещо, което, ако бъде мобилизирано, може да ни изуми с поразителните си възможности ремонт на покриви.

В едно интервю с Бил Мойърс, д-р Дейвид Фелтън казва: „… онези от нас, които са се занимавали с пациенти, знаят, че волята на пациента за живот наистина може да промени нещата… И все пак, ние не разбираме механизма на волята“.